domingo, 22 de febrero de 2015

A APRENDIZAXE COOPERATIVA NA AULA


Está presentación contempla:
1. Organización de un grupo cooperativo
2. Dinámicas y técnicas para el aula cooperativa
3. Implementación da aprendizaxe cooperativa na aulaAPRENDIZAXE BASEADO EN PROBLEMAS E PROXECTOS E TICS


O PBL en diez pasos:
- Ler e analizar o escenario do problema.
- Realizar unha chuva de ideas.
- Facer unha lista do que xa se sabe.
- Facer unha lista do que se desconoce.
- Elaborar unha lista do que é preciso para resolver o problema.
- Definir o problema
- Obter información
- Posta en común.
- Desenvolvemento do produto final
- Presentar resultados.

APRENDIZAXE COOPERATIVA

Para que a cooperación funcione teñen que darse :
- Interdependencia positiva.
- Interacción promotora.
- Responsabilidade individual,
- Habilidades interpersoais
- Procesamento grupal

RÚBRICAS DE AVALIACIÓN


que obtemos os profesores das rúbricas e os alumnos e alumnas?
cales son as ventaxes destas?
Resultado de imaxes para evaluación
fai clic na imaxe para acceder
recompilado de evaluación.es

Esta presentación está na entrada onde aclara a ventaxes das rúbricas.
con CoRubrics poderás avaliar a un grupo de alumnos con unha rúbrica, Tamén coevalaución entre o alumnado. 


miércoles, 18 de febrero de 2015

PROTOCOLO DE AVALIACION DE DISFEMIAS


Web Logopedia Escolar de Asturias con información, actividades e materiais didácticos para imprimir e traballar na aula, clasificados por alteracións da linguaxejueves, 12 de febrero de 2015

MALTRATO ENTRE ALUMNOS/ALUMNAS. ORIENTACIÓNS PAIS E NAIS

Páxina Web con orientacións para pais e nais de alumnos que sospeiten que o seu fillo/a poida estar implicado en condutas agresivas ou pode ser vítima de maltrato.
Nesta páxina temos condutas, signos de alerta, orientacións e guías para as familias.


Sinalan a prevención como a estratexia máis importante : 
falar cada día cos fillos e fillas para escoitar as súas opinións, axudarlle a atopar solucións aos seus problemas.

  • Dar modelos positivos, non aceptar a violencia.
  • Educalo en Valores de Respecto e Tolerancia
  • Definir normas claras y consistentes
  • Darle oportunidades para facer amizades.
  • Favorecer que teña aficións.
  • Controlar o tempo da T.V. E Internet.
  • Implicarse na súa educación escolar.
Resultado de imaxes para bulling maltrao entre alumnos 
        accede a guía clicando na imaxe      
                                               Resultado de imaxes para bulling maltrao entre alumnos

                                              accede a páxina na imaxe

enlace relacionado triptico para familias sobre o maltrato entre os alumnado
DIFERENZAS ENTRE REFORZO E APOIO EDUCATIVO


Entrada de Jesús Jarque onde clarifica a diferencia entre estas medidas que se utilizamos  para a atención  a os alumnos e alumnas con diferentes ritmos de aprendizaxe e dificultades específicas dentro da aula.

O reforzo mediada ordinaria que se emprega de maneira temporal, dentro da aula e xeralmente polo titor ou titora do grupo Pode recibilo calquer alumno nalgún momento do curso  e alumnos con necesidade específica de apoio educativo.

O apoio específico medida extraordinaria para alumnos con avaliación psicopedagóxica, con necesidades especiais educativas  e alumnos con dificultades específicas de apoio educativo.Diferencia entre apoyo escolar y refuerzo educativo para niños de Primaria
         accede na imaxe a entrada completa


miércoles, 11 de febrero de 2015

Decálogo de Seguridade na internet


Plan de seguridade e confianza dixital.


Decálogo de seguridad en internet (CFIE Salamanca) from Portal de Educación JCyL
Consejería de Educación . Junta Castilla y León

TALLER PARA O DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS EXECUTIVASDossier para o profesorado. 
Programa para a atención educativa ao alumnado de 1º e 2º nivel de Primaria con Déficit de Atención con/ou Hiperactividade. 
As tarefas que se propoñen poden resultar de utilidade para alumnos e alumnas que non teñan Déficit atencional, pero presenten dificultades no desenvolvemento das funcións executivas
Distribuida en 8 sesións con actividades onde hai unha parte de traballo individual e logo unha posta en común .
                   
 
Dossier profesorado funciones ejecutivas from Susana Vila

Edita Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

domingo, 8 de febrero de 2015

GUÍA DEL DUELO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Esta guía pretende facilitar información aos profesionais do ámbito educativo, dirixida a  alumnos e alumnas de primaria de idades comprendidas entre 6 a 11 anos.
Trata: 
O Duelo 
1-  Qué entendemos por Duelo
2-  Fases realcionadas co Duelo
3- Manifestacións nos procesos de Duelo
4- Duelo patolóxico
O Duelo na Aula
1-duelo no neno e nena
2- Mitos e realidades do proceso de Duelo.
3- Papel do profesor nos procesos de Duelo.
4- Aspectos a ter en conta.
5- Cando buscar axuda a un profesional?
Recursos
Elaborada por Inés García Brisach y Patricia Calvo García baixo autorización de Raquel Flores Buils.

https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbRDJsNUVyY3Iwd2s/edit

GUIA PARA FAMILIARES EN DUELO


A perda dun ser querido é unha situación estresante que todas as persoas terán que afrontar ao longo da súa vida.
Está guía ten como obxectivo proporcionar as familias os elementos precisos para facer fronte a estes momentos difíciles.
Abrangue:
Qué é o duelo
Canto dura
Manifestacións e Orientacións
Recursos de axuda.enlace á guía para familiares
recomendado pola Sociedade Española de cuidados paliativos.
Recompilado do blog de Mónica Orienta onde ten moitos enlaces sobre o tema.

Guía para axudar aos adultos a falar da morte e o duelo aos nenos e nenas


Guía para afrontar la muerte de unha persoa querida.

As ideas principais: 
Explicar a morte con termos comprensibles e reais.

Escoitar as inquietudes, os temores e as fantasías do neno e da nena.
Facelo saber que non ten a culpa.
Que saiba que sempre haberá unha persoa adulta de confianza que lle vai coidar.
Comunicarlle que non teñen por que morrer pronto outros familiares significativos.
Abrazalo, bicalo, transmitirlle todo o cariño posible.
Asegurarlle que volverá sentirse ben.

                                                      
Enlace para descarga para descarga desta guía
Enlace a páxina Creena. educación Navarra


Editada pola fundación FMLC, Mario Losantos del Campo 

Diferenzas entre Alumnado con Necesidade Específica de Apoio e Alumnado con Necesidades educativas especiais


Nas aulas temos nenos e nenas con distintos niveis madurativos e ritmos de aprendizaxe persoais, dentro destas necesidades temos : Nenos que precisan reforzo coas adaptación metodolóxicas que precise.
Alumnos e alumnas con necesidade específica de apoio educativo  e outros alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais.
 Jesús jarque clarifica con unha táboa as diferentes necesidades educativas nas aulas.accede ao artigo clicando na imaxeGUÍA AVALIACIÓN DESTREZAS LECTORAS EDUCACIÓN PRIMARIA

Guía Junta de Andalucía.O propósito e contribuir a facilitar a eficacia lectora do alumnado.
Numerosas difcultades lectoras do alumnado teñen o seu orixe na fluidez lectora ou dominio lector.


Esta guía contempla :
Marco teórico para as destrezas lectoras
Pautas de aplicación e Corrección da proba.
Proba de lectura 2º nivel 
Proba de lectura 6º nivel.
Interpretación e valoración das destrezas.

edita Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

recompilado do blog da Orientadora Silvina Paricio

DISTINTAS FORMAS DE FACER DEBERES


Cadro explicativo de distintas maneras de propoñer as tarefas aos escolares, para que a súa participación sexa máis activa, crítica, participativ con isto conseguimos potenciar a súa aprndizaxe súa aprendizaxe.


                                      accede ao artigo clicando na imaxe

               Via Blog.princippia
jueves, 5 de febrero de 2015

Avaliación e Orientación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades de apoio en Audición e Linguaxe


Publicación das experiencias dun Grupo de traballo de Mestras especialistas en Audición e Linguaxe

Trata aspectos como :

Conceptos
Indicadores e graos de  : Atraso da Linguaxe
                                     Atraso da Fala
                                     Dificultades da Fala
Avaliación Psicopedagóxica
Avaliación da Competencia Lingüística
Programas de Apoio :   Programa de estimulación e comunicación multisensorial
                                  Programa de comunicación aumentativa
                                  Programa de Linguaxe, Fala e Audición
                                  Programa curricular de estimulación Lingüística 
                                  Programa de orientación a familias e profesores
Criterios para determinación das Dificultades do alumnado na Linguaxe e Fala cando son de carácter evolutivo e non constitúen unha alteración.                                     accede ao documento na imaxe

edita a Consejería de Educación de Murcia

GUÍA PARA A DETECCIÓN TEMPERA DE DISCAPACIDADES, TRASTORNOS E DIFICULTADES DE APRENDIZAXE

Está guía trae cuestionarios para cumplimentar polos titores e titoras de Educación Infantil e os titores e titoras de 1º nivel, 2º nivel de Educación Primaria. Na detección de distintas discapacidades, trastonos ou dificultades.

1. Alteracións na área da comunicación e da linguaxe.
2. Ateracións na Audición
3. Alteracións Motoras
4. Trastornos del Desarrollo
6. Trastornos da conduta
7.Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividade.
8. Dificultades de aprendizaxe na lectura, escritura e cálculo no alumnado que inicia 6º de Ed. Infantil.
9. Dificultades da aprendizaxe na lectura, escritura e cálculo no alumnado que inicia 1º de Educación Primaria.
10.  Dificultades de aprendizaxe da lectura, escritura e cálculo no alumnado que inicia 2º de Educación Primaria.
11. Dificultades Específicas da Aprendizaxe da lectura, escritura e cálculo nos alumnos e alumnas que finalizan 2º Ed. Primaria. ata que comenzan 4º de Ed. Primaria.
12. Altas Capacidades.

EDUCACIÓN VIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS

 web sobre a Educación Vial da fundación  Mapfre
con recursos y materiais para nenos e nenas de 3 a 11 anos.
Actividades, libros, Xogos e Vídeos.

miércoles, 4 de febrero de 2015

Intelixencias Múltiples y Creatividade


Guia con unha parte para o mestre e outra para o alumno con actividades para facer na clase e desenvolver a creatividade.

Educacion Especial

fundación Mapre, a través do portal Recapacita
via  Blog de Gesvin onde fai unha recompilación de máis guias para o desnvolvemnto das intelixencias múltiples.


Vídeo decálogo pola Ciberconvivencia positiva e contra a violencia dixital
vídeo de la web pantallas amigas que promueve la convivencia no mundo dixital, para formar unha cidadanía dixital responsable.

Neste enlace está a lista de videos etiquetados "ciberbullying" de pantallas amigas
Ciberbullying . Pantallas amigas

Guia Educativa TEA


As persoas con TEA padecen un conxunto de alteracións importantes e de caracter xeralizado que afectan a varios ámbitos do seu desenvolvemento: interacción social, linguaxe e comunicación e de pensamento.

Bloque1.  Normativa de atención a diversidade.
Bloque 2. Características dos alumnos, alumnas TEA  na escola.
Bloque 3. Necesidades do alumno, alumna TEA. dificultades no acceso ao currículo.
Bloque 4 . Escolarización, obxectivos e principios metodolóxicos.
Bloque 5. Estratexias de Ensinanza-aprendizaxe.


edita Consejería de Educación Cultura y Deportes de Castilla la Mancha

lunes, 2 de febrero de 2015

O TEMPO FORA DA AULA ¿ É UNHA ESTRATEXIA ÚTIL COMO CASTIGO?Reflexión sobre a técnica de modificación da conduta, que se utiliza nas escolas.
Mandar un alumno ou alumna fora da aula cando interrumpe, molesta a marcha 
da clase.

Analiza se é realmente eficaz para o seu propósito, ou conséguese reforzar a conduta pola atención que esixe, quitalo da aula, ademais de estar fora observado por outros compañerios e profesores con risco de ser etiquetado, non favorecendo a seu autoconcepto.
Da outras alternativas metodolóxicas que de maneira preventiva ante o conflito ou comportamento perturbador están definidas nas normas de clase consensuadas polos alumnos e alumnas polo tanto integradas ou vividas como propias e non postas dende fora dos seus intereses.
accede ao artigo clicando na imaxe

escrito  Carolina Pérez Ruiz. especialista en Psicoloxa Positiva e Intelixencia Emocional.
recompilado do blog de Antonio Esquivias