miércoles, 11 de febrero de 2015

TALLER PARA O DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS EXECUTIVASDossier para o profesorado. 
Programa para a atención educativa ao alumnado de 1º e 2º nivel de Primaria con Déficit de Atención con/ou Hiperactividade. 
As tarefas que se propoñen poden resultar de utilidade para alumnos e alumnas que non teñan Déficit atencional, pero presenten dificultades no desenvolvemento das funcións executivas
Distribuida en 8 sesións con actividades onde hai unha parte de traballo individual e logo unha posta en común .
                   
 
Dossier profesorado funciones ejecutivas from Susana Vila

Edita Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.