miércoles, 4 de febrero de 2015

Guia Educativa TEA


As persoas con TEA padecen un conxunto de alteracións importantes e de caracter xeralizado que afectan a varios ámbitos do seu desenvolvemento: interacción social, linguaxe e comunicación e de pensamento.

Bloque1.  Normativa de atención a diversidade.
Bloque 2. Características dos alumnos, alumnas TEA  na escola.
Bloque 3. Necesidades do alumno, alumna TEA. dificultades no acceso ao currículo.
Bloque 4 . Escolarización, obxectivos e principios metodolóxicos.
Bloque 5. Estratexias de Ensinanza-aprendizaxe.


edita Consejería de Educación Cultura y Deportes de Castilla la Mancha