jueves, 5 de febrero de 2015

Avaliación e Orientación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades de apoio en Audición e Linguaxe


Publicación das experiencias dun Grupo de traballo de Mestras especialistas en Audición e Linguaxe

Trata aspectos como :

Conceptos
Indicadores e graos de  : Atraso da Linguaxe
                                     Atraso da Fala
                                     Dificultades da Fala
Avaliación Psicopedagóxica
Avaliación da Competencia Lingüística
Programas de Apoio :   Programa de estimulación e comunicación multisensorial
                                  Programa de comunicación aumentativa
                                  Programa de Linguaxe, Fala e Audición
                                  Programa curricular de estimulación Lingüística 
                                  Programa de orientación a familias e profesores
Criterios para determinación das Dificultades do alumnado na Linguaxe e Fala cando son de carácter evolutivo e non constitúen unha alteración.                                     accede ao documento na imaxe

edita a Consejería de Educación de Murcia