domingo, 8 de febrero de 2015

GUÍA DEL DUELO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Esta guía pretende facilitar información aos profesionais do ámbito educativo, dirixida a  alumnos e alumnas de primaria de idades comprendidas entre 6 a 11 anos.
Trata: 
O Duelo 
1-  Qué entendemos por Duelo
2-  Fases realcionadas co Duelo
3- Manifestacións nos procesos de Duelo
4- Duelo patolóxico
O Duelo na Aula
1-duelo no neno e nena
2- Mitos e realidades do proceso de Duelo.
3- Papel do profesor nos procesos de Duelo.
4- Aspectos a ter en conta.
5- Cando buscar axuda a un profesional?
Recursos
Elaborada por Inés García Brisach y Patricia Calvo García baixo autorización de Raquel Flores Buils.

https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbRDJsNUVyY3Iwd2s/edit