jueves, 5 de febrero de 2015

GUÍA PARA A DETECCIÓN TEMPERA DE DISCAPACIDADES, TRASTORNOS E DIFICULTADES DE APRENDIZAXE

Está guía trae cuestionarios para cumplimentar polos titores e titoras de Educación Infantil e os titores e titoras de 1º nivel, 2º nivel de Educación Primaria. Na detección de distintas discapacidades, trastonos ou dificultades.

1. Alteracións na área da comunicación e da linguaxe.
2. Ateracións na Audición
3. Alteracións Motoras
4. Trastornos del Desarrollo
6. Trastornos da conduta
7.Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividade.
8. Dificultades de aprendizaxe na lectura, escritura e cálculo no alumnado que inicia 6º de Ed. Infantil.
9. Dificultades da aprendizaxe na lectura, escritura e cálculo no alumnado que inicia 1º de Educación Primaria.
10.  Dificultades de aprendizaxe da lectura, escritura e cálculo no alumnado que inicia 2º de Educación Primaria.
11. Dificultades Específicas da Aprendizaxe da lectura, escritura e cálculo nos alumnos e alumnas que finalizan 2º Ed. Primaria. ata que comenzan 4º de Ed. Primaria.
12. Altas Capacidades.