domingo, 22 de febrero de 2015

APRENDIZAXE BASEADO EN PROBLEMAS E PROXECTOS E TICS


O PBL en diez pasos:
- Ler e analizar o escenario do problema.
- Realizar unha chuva de ideas.
- Facer unha lista do que xa se sabe.
- Facer unha lista do que se desconoce.
- Elaborar unha lista do que é preciso para resolver o problema.
- Definir o problema
- Obter información
- Posta en común.
- Desenvolvemento do produto final
- Presentar resultados.