domingo, 8 de febrero de 2015

GUÍA AVALIACIÓN DESTREZAS LECTORAS EDUCACIÓN PRIMARIA

Guía Junta de Andalucía.O propósito e contribuir a facilitar a eficacia lectora do alumnado.
Numerosas difcultades lectoras do alumnado teñen o seu orixe na fluidez lectora ou dominio lector.


Esta guía contempla :
Marco teórico para as destrezas lectoras
Pautas de aplicación e Corrección da proba.
Proba de lectura 2º nivel 
Proba de lectura 6º nivel.
Interpretación e valoración das destrezas.

edita Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

recompilado do blog da Orientadora Silvina Paricio