miércoles, 4 de febrero de 2015

Intelixencias Múltiples y Creatividade


Guia con unha parte para o mestre e outra para o alumno con actividades para facer na clase e desenvolver a creatividade.

Educacion Especial

fundación Mapre, a través do portal Recapacita
via  Blog de Gesvin onde fai unha recompilación de máis guias para o desnvolvemnto das intelixencias múltiples.