miércoles, 4 de febrero de 2015

Vídeo decálogo pola Ciberconvivencia positiva e contra a violencia dixital
vídeo de la web pantallas amigas que promueve la convivencia no mundo dixital, para formar unha cidadanía dixital responsable.

Neste enlace está a lista de videos etiquetados "ciberbullying" de pantallas amigas
Ciberbullying . Pantallas amigas