lunes, 18 de marzo de 2013

Caderno de Habilidades SociaisCaderno para  aula con situacións a modo de comic, onde empregar  as habilidades; logo ten unha segunda parte do traballo onde o alumno expón, relata unha situación vivida por el.

Diferentes: Guías ilustradas sobre a Diversidade, discapacidade e prevención de prácticas discriminatorias

Guía para tratar sobre a diversidade e partindo da idea de que todos e todas somos diferentes, falar da discapacidade.
As persoas con discapacidade é igual que nas demais persoas só que en aspectos que dificultan algunhas tarefas básicas da súa vida: a maneira de ver, falar, entender, comunicar, camiñar ... pero só nunha parte, no resto son igual que ca nós.


                                             enlace www.juntadeandalucia.es

autores  Angels Ponce y Miguel Gallardo
fundación Adecco y OHL
Este material pedagóxico está pensado para que os mozos comprendan que valorar positivamente as diferenzas que os constitúen como suxeitos é o único modo de relacionarse entre si que lles permite vivir con dignidade, gozando plenamente dos seus dereitos e podendo desenvolver as súas capacidades intelectuais e afectivas por fóra de calquera imposición que pretenda xerarquizalos en categorías.

inadi - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina 
autoras: Romina Kosovsky e Andrea Majul


enlaces www.inadi.gob.

http://www.educatolerancia.com

lunes, 4 de marzo de 2013

ASPERGER: Estratexias prácticas para o aulahttp://espectroautista.info/ficheros/publicaciones/estrategias-practicas-para-el-aula.pdf

Editado polo Goberno Vasco temos este material que nos da estratexias para o aula cos nenos asperger, ten varios apartados: as relacións sociais, a comunicación, imaxinación e ríxidez, dificultades sensoriais e motoras, dificultades emocionais e destreza para o traballo.

Mostrándo estratexias de utilidades para cada un destes apartados.

Guia didáctica da discapacidade para primaria

Esta é unha guía de actividades para alumnos de primaria,  ten como finalidade desenvolver  actitudes non discriminatorias e favorecer as relacións interpersoais positivas.
O primeiro dos obxetivos é tentar facerlles comprender aos nenos e educadores en xeral os problemas que expoñen os diferentes tipos de discapacidade e como podemos enfrontarnos a eles dunha forma lúdica e
divertida. O segundo obxectivo sería o de poñer en mans dos educadores un instrumento para comprender e ensinar un aspecto da vida cotiá pouco tratado ata o de agora a nivel pedagóxico, como é a Discapacidade, sensibilizando á sociedade en xeral e en particular aos que toman decisións (políticas, económicas e sociais).


Autores: Rafael Gabás y Mariano Monreal
edita. Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón 

Guias para pais e nais de nenos e nenas con TDHA

Estas son Guías sobre o Trastorno por Déficit de Atención e/ou Hiperactividade  

Información para personas con TDAH, padres, madres y profesores.
contidos:
que debemos saber sobre o trastorno 
que o caus
Cales son algúns dos síntomas?
Como evoluciona o TDAH coa idade?
Como se diagnostica?
Como se trata?
Que podo facer como pai ou nai para axudar ao meu                                         fillo, filla?
E si son un adulto?
Que teño que ter en conta cando visite o centro de saude ou acuda a un hospital?
Edita Instituto Aragones de Ciencias de la Salud. Enlace para descarga 

Unha publicación que explica o día a día cun neno, nena con TDAH.
os contidos son:
Actitude positiva
comprender ao fillo, filla
Mellorar a súa autoestima
Ensinarlle a ser organizado
o que debemos evitar
Favorecerlle as habilidades sociais
Enlace a descarga
Está publicación da Federación Española de Asociacións para a axuda ao Déficit de Atención e hiperactividade. feaadah
Esta guía está dirixida a pais e nais con filos e fillas con TDAH e pretende aportar información sobre as características e orientacións que lles axuden a promover a evolución positiva dos seus fillos, fillas, controlando e canalizando de maneira axeitas os seus síntomas. 
Autora Isabel Bellver Vázquez-Dodero
Edita la  Confederación Española de Asociaciones de padres y madres de alumnos. CEAPA. Enlace para descarga


Esta guía pretende dar estratexias para a escola
contidos:

 1. Que é o TDAH
 2. A cantos nenos e neas afecta o trastorno
 3. O TDAH e a idade
 4. Causas do TDAH
 5. Cando o trastorno non se presenta só
 6. O diagnóstico
 7. O tratamento multidisciplinar
 8. O neno con dificultades de aorendizaxe: estartexias para axudarlle
 9. Pautas xerais para a intervención na escola
 10. O comportamento do neno, nena con TDAH
 11. Como mellorar o comportamento do neno, nena con TDAH
 12. Algunhas orientacións para situacións concretas
 13. A autoestima
 14. O TDAH na idade adulta
 15. A importacia da mediación no tratamento do TDAH                                enlace para descarga. Edita fundación  ADANA
Audivisuais:
 Programa de la TVE 1  sobre TDAH:  la energía de los inquietosDiscapacidade intelectual lixeiraEnlace onde explica o qué entedese por discapacidade lixeira e danos recursos para traballar na escola.

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/contenidos/anee/discapacidad_ligera/qu_es.html