lunes, 27 de enero de 2014

xornadas TDAH

XORNADAS DE  TDAH
24-25 xaneiro 2014. Cangas do Morrazo.Pontevedra.
Estivemos nesas xornadas é deixamos aquí un pequeno resume do escoitado e aprendido.

TALLER DE PRIMARIA  
O neno/a con este trastorno ten
Necesidade de Monotorización para guiar as súas actividades, e ánimo para a constancia, esforzo.
Autoinstruccións no seu pupitre, para desenvolver a tarefa. 
Parada ou descanso, para atención mantenida: explicación 20 minutos parada 2 minutos.
Manifestacións na Aula do TDAH
 1. Conduta
 2. Atención
 3. Organización
 4. Deberes
 5. Autoestima
exemplo de actividade positiva para facer na aula:
TEÑO UNHA CITA
1- Instruccións concretas .   facer un reloxio que ocupe todo a folla e teña todas as horas.
2- cita a cada hora cun compañeiro.para contestar verdadeiro ou falso as cuestións dun tema ; pode ser antes de empezar como ideas previas ou ao rematar para reforzar.
para:
- repaso exames
- a necesidade de movemento queda cuberta.
- evitanse preguntas individuais.
- para coñecementos previos.
- para afianzar coñecementos despois dunha explicación.
PEQUENO GRUPO 2-4
FAVORECER GRUPOS HETEROXÉNEOS.
en pequenos grupos 2 a 4 persoas.
en esa parada teñen que facer dúas preguntas sobre a explicación dada.
aproveitamos para valoración positiva ( AUTOESTIMA )

          FAVORECER  AUTOESTIMA     

 • - Recoñecer Erros nosos diantedeles, para sevirlle de modelo.
 • - Crear vínculos.cambiar el “ser por el estar” es un desordenado por está mesa está desordenada.
 • - Axuda a coller rutinas.
 • - Necesidade de ánimo para iniciar a tarefa. venga imos empezar, xa verás como sae ben.
 • - Ton de voz coidalo ( non perdamos o control da situación)
 • - Correcións individuais.
 • - Destacar o positivo do que fai, este consíguese se poñemos pequenos logros.
 • - Tarefa onde saibamos que pode facela ben, e a partires de ahí subir o nivel de dificultade.
 • - Crear metas ou expectativas “xa verás mañá saírache mellor, vas conseguilo ….
 • - Coidar imaxe dentro do grupo.
 • - Destacar o positivo da súa personalidade, soen ten un interse polos demáis, preocupación e son moi cariñosos, afectuosos.
 • - Pensar na estructuración do material dentro da aula, se é moi ríxida, se deixamos movemento, tamén como distribuimos o tempo.(momentos de descanso)
           
              ESTRATEXIAS   CONDUTA           
 • - Normas Básicas e clara ( Poucas!!) por exemplo  Respecto ( aos compañeiros, adultos) e Confiaza ( non contar cousas do grupo, entiendo o que me din en positivo).
 • - Utilizar o “Ser” e non “Estar”. esta mesa está desordenada en vez de és un desordenado.
 • - Señal privada para que non se lles escape nada,cando están desatentos, axuda isto se xa temos complicidae, vínculo co alumno.
 • - Para evitar o enfrontamento cambia o teu pensamento ( esperar que este menos tenso, para razoar con él)
 • - Encima da mesa só o que interesa.( recordarllo ao alumno)
 • -Truco do almendruco/ senso común … se o vexo moi alterado mandalo recoller , ir aún recado. Tamén aos inatentos así reactivanse.
 • Darlle reforzo positivo; tamén para mellorar a súa imaxe diante do grupo.
             PAUTAS CONCENTRACIÓN    /  ATENCIÓN     /   MOTIVACIÓN
 • - Motivación a través de pequenos logros.
 • - Recordarlle as datas de avaliación.
 • - Darlle consellos na avaliación.
 • - Reducir número de preguntas por follas.
 • - Traballar antes cos mesmos formatos do
 •             exame.
 • - Exames cortos e frecuentes.
 • - Supervisar que complete todo o exame.
 • - Non por todas a preguntas de desarrollo, nos exames.
 • - Apoio no momento exame : dudas do enunciado, poñer en negrita as palabras clave.

 • taller de primaria 
 • dirixido por ANHIDA.Coruña.
A conferencia Carolina Castellano Vilafañe.  CADE Madrid.
centro de atención a diversidade educativa. www.centrocade.com

Falounos da intelixencia executiva:
 "organiza todas las demás inteligencias y tiene como objetivo dirigir bien la acción (mental o física) aprovechando nuestros recursos cognitivos y emocionales"(J.A. Marina).                                             


 FUNCIÓNS EXECUTIVAS  

Características que sobresaen no comportamento, polo déficit nas funcións executivas
Iniciación da tarefa- na mesa “ venga vamos a empezar a tarefa…”
Flexibilidade - é ríxido no seu pensamento, cústalle ver alternativas.
Prioridade na información - palabras relevantes nun texto, na pregunta; por iso é importante variar o tipo de preguntas no exame.
Memoria de Trabajo - está si mellora coa medicación- non recorda o que ten que facer, por iso instruccións claras.
Inhibición - por exemplo, busca o seu boli e non é capaz de deixar de buscalo e porse a traballar, non inhibe ese impulso.
Secuenciación - Planificación / organización por iso precisa a monotorización dos seus exercicios, ¿cómo vas?; ¿cómo o estás a facer?non ven os fallos, non teñen feedback  para valorar o que están a facer, para eles están ben así.
Control emocional - moita sensibilidade. Pasan de estar ben a furiosos en pouco tempo. Lían unha e ao rato calmase e volven a liar outra.

viernes, 24 de enero de 2014

Contos Adaptados para alumnos con Déficit VisualSerie de contos adaptados para alumnos con limitacións visuais.para acceder  a  páxina pinchando no título

feito por estudiantes de Magisterio de Málaga, subidos por Jose Antonio España Caparrós da ONCE, 
Recompilado dende a páxina do  Equipo Específico de Ciegos y Deficientes Visuales de Granada.

Conto para Mellorar Atención


Conto dirixido para nenos dende educación Infantil ata terceiro de Primaria con actividades para achegar aos nenos estratexias cara a mellorar a súa capacidade atencional e de comprensión cos seus iguais que teñan difcultades para manter a atención.Recompilado do Blog de Susana Vila Orientación Educativa y Tutoría.

XOGOS DE RELAXACIÓN


Xogos que se poden  utilizar a partires de tres ou catro anos de maneira lúdica, a través de estiramentos , movementos, aprenden  a tomar conciencia do propio corpo, e todo dentro dun ambiente creativo. 
Este libro foi creado por un grupo de motricidade  con Anabel Cornago y sus colaboradoras.