lunes, 18 de marzo de 2013

Caderno de Habilidades SociaisCaderno para  aula con situacións a modo de comic, onde empregar  as habilidades; logo ten unha segunda parte do traballo onde o alumno expón, relata unha situación vivida por el.