lunes, 4 de marzo de 2013

Discapacidade intelectual lixeiraEnlace onde explica o qué entedese por discapacidade lixeira e danos recursos para traballar na escola.

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/contenidos/anee/discapacidad_ligera/qu_es.html