martes, 28 de abril de 2015

CONDUTAS RESPONSABLES DE 3 a 12 ANOS

Este documento sinala a importancia de desenvolver condutas responsables axeitadas a cada idade para favorecer o equilibrio personal dos nosos fillos, fillas.
A responsabilidade é a capacidade de asumir as consecuencias das accións e decisións buscando o ben propio xunto co dos demais.

Indice

  • Introducción
  • Que é a responsabilidade
  • Aspectos evolutivos
  • Consellos para os nenos e nenas
  • Pautas para pais e nais
  • Aprender a tomar decisións
  • Establecemento de límites
  • Resumen e conclusións
  • Cuestionarios
  • AnexoGuía para el desarrollo de conductas responsables en niños de 3 a 12-años. from Estrategia Guerrero


enlace para a súa  descarga en pdf
Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura.