martes, 28 de abril de 2015

TEA : TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA

O paso de Primaria a Secundaria é un cambio moi importante para os alumnos, alumnas con TEA.
Este documento mostra suxerencias para as posibles situacións que se poden dar :

  • Coller o autobus para ir ao Instituto.
  • A distribución do Instituto
  • Horarios 
  • Uso de Taquillas
  • Axendas Escolares
  • Responsabilidade das súas cousas
  • Recreos e Comedor
  • Dificultades na Relacións interpersoais.

Resultado de imaxes para guia alumnos con autismo: transición de primaria a secundaria


Federación Autismo Andalucía org. espectroautista.info
via: Orienta2