viernes, 17 de abril de 2015

Necesidade Específica de Apoio Educativo por Condicións Persoais


Neste artigo Jesús jarque aclara cales son os alumnos, alumnas que polas circunstancias persoais ou familiares están dentro dos alumnos con  necesidade específica de apoio educativo. É dicir unha atención escolar diferente a ordinaria. 


ACNEAE por condiciones personales


1 Os que non cumpren as circunstancias  dos outros alumnos, alumnas con necesidade específica de apoio educativo.

2 Situación social, económica ou cultural desfavorecida.

3 Problemas de salud que afecte o seu proceso da aprendizaxe.

4 Diferentes trastornos mentales de maneira crónica ou temporal, pero que non chegan a considerarse discapacidade ou trastorno grave de conduta. 


5 Circunstancias persoais ou familiares, traslados frecuentes, separacións complicadas, experiencias traumáticas.

6 A propia historia escolar do alumno, un retraso escolar continuado fai difícil que poida remontar a situación no proceso da aprendizaxe, con respecto ao grupo no que está escolarizado.via : Mundo Primaria