viernes, 15 de diciembre de 2017

Guía Dislexia para pais, nais

Guía que trata de dar respostas ante as numerosas preguntas que se lle plantexan aos pais, nais no momento no que se  lle detecta a dislexia ao seu fillo.
Ten unha orixe neurobiolóxico e caracterízase por dificultades no recoñecemento preciso e fluído das palabras escritas, e por problemas de ortografía e descodificación. Poden afectar, po tanto, á precisión, velocidade, fluidez e comprensión da lectura.


 enlace á guía 


Índice:
Presentación
Qué é a Dislexia?
Indicadores da Dislexia
Que facer cando hai unha sospeita de ou outras dificultades de aprendizaxe?
Forma de actuar na casa ante un neno disléxico
Forma de actuar no colexio
A Dislexia e ADIXIMUR
Marco legal da Dislexia no sistema educativo español
BibliografíaEdita Adixmur: asociación de dislexia y otras dificultades de aprendizaje de la región de Murcia


No hay comentarios:

Publicar un comentario