martes, 14 de octubre de 2014

Cómo formar equipos de Traballo Cooperativo na Aula


Artículo que nos fala da importancia para a aprendizaxe do traballo ccooperativo, fai unha reflexión sobre a diferenza da colaboración e a cooperación, para unha  metodoloxía inclusiva, participativa.
e nos estructura as fases para levar a cabo a formación destes grupos.
Tamén fala do papel do mestre de Pedagoxía Terapeútica nesta metodoloxía.Recompilado do blog de Santiago Moll