jueves, 16 de octubre de 2014

Manual de Autocontrol
Manual dirixido a nenos e adolescentes. que teñen condutas conflictivas, disruptivas.  Mediante observación, rexistro das situacións,  propón estratexias e técnicas alternativas para a disminución das condutas problemáticas e lograr o autocontrol.

Elaborado por Inma Araújo López do Centro de Atención al Menor Alborada Vigo.
colaboradores María Besada Montenegro. Coordinadora y pedagoga del Centro de Día de Atención al Menor Alborada. 
Omar Fares Montoya. Educador del Centro de Día de Atención al Menor Alborada