martes, 14 de octubre de 2014

Estratexias e Actividdes da Aprendizaxe CooperaativaA APRENDIZAXE COOPERATIVA: ALGUNHAS IDEAS PRÁCTICAS 

este traballo ten os capítulos :

1. A organización do traballo cooperativo na aula 

2. Algunhas técnicas da aprendizaxe cooperativa

3. Programa para ensinar a traballar en equipos cooperativos

Pere Pujolàs Maset 
Universidad de Vic