viernes, 17 de octubre de 2014

Guía Trastorno Por Deficit de Atención e Hiperactividade para el profesorado


Publicación dende a páxina de Educastur, con orientacións e estratexias dirixidas ao profesorado con alumnos con TDAH.estratexias clasificadas para incidir no déficit atencional, no déficit de inhibición ou no déficit de impulsividade.

Accede na imaxe

Índice 
Estratexias.xerais 
Organizativas e metodolóxicas 
Manexo do comportamento 
Mellora de aspectos socioemocionais
Mellora da convivencia dentro do grupo
Manexo das actividades complementarias e extraescolares
Estratexias para Educación Primaria
Estratexias para mellorar a atención en primaria
Estratexias para traballar a hiperactividade en primaria
Estratexias para traballar a impulsividade en primaria
Estratexias para Educación Secundaria 
Estratexias para mellorar a atención en secundaria
Estratexias para traballar a hiperactividade e impulsividade en secundaria
Pautas de intervención en dificultades especificas de aprendizaxe
Lingua
Matemáticas
Estratexias para a avaliación
Exames e avaliacións
Outros aspectos a considerar na avaliación continua
Coordinación entre o centro educativo e a familia
Persoaxes principais na relación entre familia e centro
Implicación da familia e do centro no proceso de detección, avaliación e intervención
Pautas para traballar na casa
Bibliografía 
Web grafía 
Anexos 

Edita: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de Asturias.