martes, 28 de octubre de 2014

Rúbrica: infografía dos Elementos dos que constaAs Rúbricas son instrumetnos de avaliación que se organizan en táboas nas que se especifican os rangos de desempeño en relación a un estándar de aprendizaxe determinado.
Nesta entrada da revista educacion y cultura Az , sinala os aspectos que debe cumprir unha rúbrica e  dos elementos que consta.