martes, 28 de octubre de 2014

Prevención de Condutas desafiantes na Educación Infantil.


Este manual ofrecese aos mestres co obxectivo de promover prácticas que optimicen el desenvolvemento persoal e social dos nenos e nenas, e prevengan a aparición de condutas desafiantes mediante el establecimiento de relación positivas entre todos os membros da comunidade educativa, e a creación de entornos que aseguren o benestar, estimulen o interese e favorezan a implicación dos alumnos, alumnas nas actividades diarias.
O tratamento das condutas desafiantes a través de programas de modificación de conduta, vese como insuficiente, como respuesta a  necesidade dos nenos e nenas de mellorar a capacidade para regularse a se mesmos este libro propón un enfoque proactivo que apoie o desenvolvemento socioemocinal desde a idade infantil.
Consta dun módulo introductorio onde facilita a identificación de condutas desafiantes.
O módulo 1º, 2º  céntranse nas pautas de relación que se dan nos contextos máis relevants dos nenos,nenas ( familia, escola) é a importancia da calidade nestas relacións.
No 4ºe 5º anima a estruturar o espazo, os recursos materiais, o tempo, de maneira que asegure o benestar e facilite a aprendizaxe.
No 6º, 7º, 8º está adicados ao desenvolvemento da autorregulación, á educación emocional e a ensinanza explícita das habilidades sociais.


MÓDULO INTRODUCTORIO
El desarrollo socioemocional y la prevención 
de conductas desafi antes ......
MÓDULO 1
La relación maestra-niños .....
MÓDULO 2
El apoyo a la relación entre iguales ....
MÓDULO 3
La relación con las familias
MÓDULO 4 
El diseño del entorno físico
MÓDULO 5
La organización del tiempo 
MÓDULO 6
Facilitar el desarrollo de la autorregulación. 
MÓDULO 7
Enseñar a comprender, expresar y regular emociones .....
MÓDULO 8
La enseñanza explícita de habilidades sociales .......

AUTORES
Laura Escribano Burgos
Asunción González del Yerro Valdés
Mónica Ortiz García
Cecilia Simón Rueda
Mariona Tarragona Roig
Estela Uribe Franco
COLABORADORES
Bertha Álvarez Morales
Abril Cortés Salazar
Patricia Mercado Sánchez
Marta Sandoval Mena
Fundación Educación y DesarrolloFonte Orienta2