lunes, 13 de octubre de 2014

Xogos de ConvivenciaXogos para nenos e nenas de idades comprendidas entre 6 e 12 anos.
Onde practican Valores Educativos como a Igualdade, Respecto, Colaboración e  Axuda.


recompilado do blog audiciontierno