miércoles, 5 de agosto de 2015

REVISTA CONVIVES Nº 9

Revista Dixital da Asociación Convives nº 9 publicada en marzo 2015
Artigos que trata:

  1. Ensinar a convivir. unha prioridade na escola?
  2. O rol dos orientadores e orientadoras na xestión da convivencia.
  3. Traballar a motivación dos alumnos e alumnas na práctica titorial e dende a orientación.
  4. Cooperar para educar. O propio alumnado como recurso.
  5. Escolas saudables e inclusivas ante o acoso escolar.Vista previa