sábado, 29 de agosto de 2015

GUÍA PAIS E NAIS CON FILLAS ADOLESCENTES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

A violencia de xénero está presente en toda a sociedade, ten a súa raíz no machismo, na desigualdade que se perpetua na sociedade xeración tras xeración a través de moitas vías: cultura, moda, música, cine, literatura, publicidade, ... un problema incluido en todas as capas sociais, tamén nas máis novas.
Esta guía nace da experiencia de atención a mozos, mozas, nais e pais, dentro do programa de Atención Psicolóxica a mulleres menores de idade, vítimas de Violencia de Xénero en Andalucía. 
Esperando sirva a outras familias de ferramenta para afrontar a violencia de xénero que sofren as súas fillas, axudando a pais, nais na difícil tarefa de "rescatar" a súa filla desta dañina situación, así como server de guía a profesionais que poidan atoparse con esta problemática na súa vida 
profesional. 

Índice:
Introdución
Violencia de Xénero
Adolescencia
Detección
Posibles situacións
Reaccións de Nais e Pais
Como actuar se a vosa filla se decidiu a contarvos o que pasa
Primerios auxilios psicolóxicos
Estratexias para apoiar a recuperación
Vulnerabilidade. Recaídas.
A familia que se implica
Recursos
para Ampliar

Resultado de imagen para guia madres y padres de hijas adolescentes que sufren violencia de género

 Accede a guía na imaxe

www.juntadeandalucia.