martes, 12 de mayo de 2015

ALTAS CAPACIDADES: PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO

Programa de enriquecimiento extracurricular para desenvolver o pensamento diverxente  no alumnado de educación primaria. Inclúe actividades por áreas de desenvolvemento e talleres.
Área de axuste emocional 
Área Creatividade lingüística 
Área de Creatividade Matemática
Taller de xogos lóxicos manipulativos, Taller de Imaxina, Inventa e Crea, Taller de Multimedia, Xogos Manipulativos.

PREPEDI I
niveis 1º,2º,3º,4º.


PREPEDI II
a partir de 2º nivel ata 6º nivel

Fonte: Orientacion Andujar