lunes, 4 de mayo de 2015

GUIA RAPIDA PROFESORES ALTAS CAPACIDADESGuía para mestres 
idea de partida: " Cando un alumno, alumna intelixente non recibe os apoios e estímulos axeitados, pode chegar a perder as súas habilidades".
Os nenos, nenas talentosas precisan que os mestres estean dispostos a colaborar con eles como con outros alumnos con necesidades educativas especiais.
Sinala os tipos de intelixencia: Lingüística, Lóxico- matemática, Viso-espacial, Corporal-cinestésica, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Naturalista e os comportamentos que teñen na aula cada unha delas.

Os alumnos mostran algunhas destas características:
- Bo uso da Linguaxe ( vocabulario e expresión).
- Cualidade das preguntas que fan ( reflexivas, lóxicas, interesantes,..)
- Forma inusual de comunicarse e transmitir as súas ideas.
- Habilidades para deseñar estratexias.
- Uso innovador de recursos e materiais comúns.
- Ampliación ou afondamento extraordinario do aprendido.
- Predisposición a realizar tarefas intelectuais máis cos outros alumnos, alumnas.
- Preferencia por actividades complexas, que supoñan un reto, que sexan novidosas e fóra do común.
- Capacidade de autocrítica e búsqueda da corrección no que fan.


Resultado de imaxes para guia rápida profesores altas capacidades

fai click na imaxe