lunes, 23 de noviembre de 2015

Manual para prevención e detección de racismo, xenofobia, e outras formas de intolerancia nas aulas

Formación para a prevención e detección de racismo xenofobia e  formas conexas de intolerancia en las aulas, FRIDA, es un proxecto liderado por la Secretaría de Inmigración e Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en colaboración con el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación,  Cultura y.Deportes 
Este proxecto FRIDA contou coa financiacion da Comunidade Europea. 
Queremos reforzar a imaxe positiva da integración das persoas inmigrantes e as minorías. Sabemos que é no ámbito educativo onde os nenos, nenas, mozos e mozas comenzan a convivir con persoas diferentes é o que aí aprenden marcará a súa actitude ao longo da vida.
Índice 
Descubrindo o racismo e a xenofobia na escola. Marco conceptual 
Diagnóstico e normativa de referencia sobre racismo y discriminación por origen racial ou étnico na escola
Prevención  e sensibilización nos centros educativos 
Secuelas do odio e a discriminación 
Como actuar ante a discriminación e os incidentes motivados polo odio: o papeĺ da escola
Anexos
Referencias bibliográficas 

Enlace a  documentaciòn Manual e dípticos en castelàn, galego, euskera e catalàn. OBERAXE