domingo, 29 de noviembre de 2015

GUIA TIC para personas con TEA

Páxina Web que é unha guía de recursos para  profesionais e familias con persoas con TEA, trae diversos materiais electrónicos cunha explicación técnico e outro pedaģoxica para o seu aproveitamento no ensino-aprendizaxe.


http://www.guiatictea.org