martes, 3 de noviembre de 2015

Guía de Intervención con menores vítimas de violencia de xénero

Esta Guía xorde da necesidade de orientar aos profesionais que traballan na atención a mulleres e nenos, nenas víctimas da violencia de xénero.

Trátase dun modelo de intervención baseado nos " Bos tratos á infancia"


Accede na imaxe á guía

Indice:
1. Introdución
2. Vítimas invisibles a violencia de xénero
3. Marco normativo para la intervención con menores expostos a violencia de xénero
4. Dereitos dos nenos e nenas víctimas da violencia de xénero:
   - Necesidades Biolóxicas
   - Necesidades Afectivas
   - Necesidades Cognitivas
   - Necesidades Sociais
   - Necesidades de Valores
5. Tratamento da Violencia
   - valoración inicial
   - a resiliencia
6. Intervención directa e indirecta cos nenos
7. Atención de profesionais
8. Bibliografía
9. Páxinas Webs relacionadas

Edita: Instituto Canario de la Igualdad. Gobierno de Canarias.
gobiernodecanarias.org/educacion