lunes, 16 de noviembre de 2015

Crecer xuntos. Guía práctica para a prevención da Violencia de Xénero na Familia e na Escola.

Esta guía quere implicar ás familias e os profesionais na transmisión e promoción duns valores que favorezan a convivencia de xénero e a educación en igualdade, dotando as mentes de nenos e nenas dunhas estruturas ideolóxicas que nadan teñan que ver con actitudes sexistas e violentas.


Accede a guía na imaxe

Contidos
Saluda
Presentación
Lo importante es
1. Introducción
2. Mitos e realidades sobre a violencia de xénero
3. Obxectivos e Metodoloxía sobre a prevención da violencia de xénero
Como pais e nais pautas para a familia
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Como mestres e mestras pautas para a escola
Educación Infantil 
Educación Primaria 
4. Reflexionar para evitar 
5. Glosario 
6. Bibliografía 


Autoras
Isabel Rech Oliván
Pilar Andrés Omedes
Julia María Letosa Alvero
Marta Gutiérrez Ibañes