martes, 3 de noviembre de 2015

Materiales curriculares para Desarrollo de la Educación Emocional y Creatividad

Recursos para a Educación Emocional e a  Creatividad. Caderno de aula. Educación Primaria.


Índice:
1 RECURSOS  PARA DESENVOLVER  A CONCIENCIA EMOCIONAL
a) Conciencia corporal e Relaxación
- recorrendo o meu corpo
- Tensando e relaxando o corpo
- Movendo partes do meu corpo
- Relaxación guiada
b) Alfabetización emocilnal
- "elaborar máscaras das emocións"
- coñecendo as emocións
- Coñecendo a Ira
- Coñecendo Alegría
- Coñecendo o Amor
- Coñecendo o Medo
- Coñecendo o ridículo( cando me equivoco )
- Expresar sentimentos a través dos debuxos
c) Concentración ou Atención
- Repitindo
- imitando
2. RECURSOS PARA DESENVOLVER A REGULACIÓN EMOCIONAL
Manexar e modificar as emocións
- Velero e tormenta
- "Sawabona"
- Cooperación e asertividad
- Traballando a asertividad
- Diferenzas e semellanzas
- "O corazón"
3. RECURSOS PARA DESENVOLVER A CREATIVIDADE
Conectar co meu potencial creativo
a) Conducta creadora
- " A adivinanza"
- Apreciando  as diferenzas
- " Cambiando títulos"
- Mapa mental
- O concerto
- Debuxando o miña contorna
-" A xungla"
- Multiusos
-O meu gran invento
- Qué pasaría si ...
- Construccións
- Asociacións disparatadas


Editado por Dirección General de Ordenación, Innovación, Promoción Educativa. Gobierno de canarias. 2014
Autoras: Nayra Lemes Rojas, Sofía García García, Judit García Sánchez