martes, 3 de noviembre de 2015

Manual de disciplina positiva
Manual de Disciplina Positiva from Instituto
Traducción do libro de Joan E. Durrant de Save the Children, dentro de la campaña por una crianza sin violencia.
"Los niños, tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia".
Convención de la O.N.U. sobre los derechos del niño.
Está destinado a pais nais, trata dos problemas comúns que se presentan desde o nacemento ata os 9 anos.

Índice:
Disciplina positiva: Que é? E como facelo.
1. Identificación dos obxectivos a curto e a longo prazo. Usted reflexionará sobre as súas metas, no desenvolvemento do seu fillo, filla.
2. Proporcionar calidez e estrutura. Vostede pensará de que maneira o fai agora e como pode facelo mellor.
3. Comprendendo como pensan e sinten os nenos, nenas a diferentes idades.
4. Solución de problemas. Mostra exemplos de comportamentos tipicos a esas idades.
5. Respondendo con disciplina positiva.
5. Conclusión 


libro en pdf de Save the children


Save the Children España, coa colaboración do Ministerio de sanidade, Servizos Sociais e Igualdade publicou unha guía con dez consellos prácticos para educar querendo por unha parentalidade baseada no cariño e libre de castigo físico e violencia.
Estes son os dez puntos:

  1. Faille caso e entrnde as súas demandas.
  2. ärmate de paciencia cando non quere facer algo. Axúdalle a verbalizar o que sente.
  3. pon normas claras, realistas e consistentes pero non cando esteas enfadado.
  4. Escoita a súa opinión.
  5. Demostra abertamente que lle queres con abrazos e atención.
  6. Asume os cambios que se dan na adolescencia para adaptarte a eles.
  7. Práctica a escoita activa.
  8. non recorras á violencia oi á agresividade, non serve para nada.
  9. Respira fondo e pensao dúas veces, anes de poñer sancións pouco realistas e difíciles de cumprir.
  10. Coidate e quérete ti tamén.


Guía con dez consellos prácticos para educar Save the Children
descarga da Guía dez consellos para educar querendo pdf