sábado, 21 de noviembre de 2015

Guía resolución pacífica conflictos nenos, nenas vítimas de violencia de xénero

Material didáctico contén unha parte teórica e outra práctica  parte que aporta ferramentas para traballar as capacidades á hora de regular conflitos interpersoais o intergrupais de maneira pacifica e diálogada.
Indice:
Parte Teórica
1. Concepcións e enfoques sobre o conflito
2. Raíces do conflito de xénero
3. O papel das emocións nos conflito. O contido emocional dos conflitos de xénero. 
Como nos educan as mulleres e homes con respecto aos sentimientos e a súa expresión.
4. O perfil dos/as menores expostos a violencia de xénero e as súas consecuencias
5. Como podemos analizar os conflitos, e específicamente, os de xénero
6. Como abordamos os conflitos
7. As ferramentas na xestión do conflito:
- comunicación asertiva
- sobre a escoita
- os diversos instrumentos comunicacionais
Parte Práctica
Cuestions previas
Orientacións Metodolóxicas
Construcción de itinerario e temporalización 
Explicacións de dinámicas e ferramentas concretas
Bibliografía e páxinas web de interese


Autor : Colectivo Cala

Enlace ao documento: https://drive.google.com