miércoles, 18 de noviembre de 2015

Materiais Didácticos Coeducación

Unidade didáctica en Educación Primaria  " O Traballo Doméstico " . 
Autoras: BegoñaPanadero Fernández,  psicóloga, Nieves Leris Ansó.
Instituto de la Mujer. Gobierno de Aragón. 

í

Ten como obxectivos:
- Analizar os roles asignados socialmente aos xéneros e a transmisión dos mesmos.
-sensibilizar ao alumnado na necesidade de compartir as tarefas do fogar sen descriminación por motivos de sexo

Educando en igualdade programa realizado por FETE-UGT en colaboración co instituto da Muller. Ministerio de Igualdade. Con actividades para el aula.

Guía profesorado Educación Infantil  Educación  primaria Secundaria 


Compartido : Educa Tolerancia