miércoles, 18 de noviembre de 2015

Coeducación. Prevención da violencia en Mulleres e Nenas

Obxectivo fomentar a igualdade de oportunidades, servir de apoio a talleres para previr a violencia contra as mulleres e nenas desde la familia. As actividades propostas traen tamén a base teórica que as sustenta.          accede ao documento 
 
Índice:
Introducción 
Presentación 
Diferenzas entre mozos e mozas na familia
Coeducar ou educar en igualdade de oportunidades 
Imaxe de Homes e Mulleres nos Medios de Comunicación
Tratamento da diferenza nos grupos
Os conflitos 
Diferentes formas de tratar cos conflitos 
Violencia contra as mulleres e as nenas
Que podemos facer para previr a violencia contra as mulleres e as nenas 
Outras actividades 

Edita: CEAPA
Via:www.educatolerancia.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario