lunes, 9 de octubre de 2017

Medidas para unha favorecer unha educación de calidade para todos e todas


Facendo unha lectura do decreto de atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia . 
destaca entre principios para conseguir o éxito escolar de todo o alumnado. principios como a equidade, a inclusión e a non discriminación, a flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado e adecuar as actuacións organizativas e curriculares.
"concíbese a atención educativa á diversidade como un conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos  eestilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. estas medidas e accións implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse en propostas curriculares e oragnizativas que contemplen a pluralidade" Decreto 229/2011 de 7 de diciembre.

Recollo un artigo de Coral Elizondo onde fala desas actuacións para favorecer a educación de calidade para todo o alumnado
Medidas curriculares
Obxectivo que todo o alumnado teña logros. Educación personalizada.

Medidas organizativas 
Todo o el alumnado está presente en el aula. Apoios dentro da aula.Grupos interactivos. Docencia compartida.

Medidas Metodolóxicas
Que permitan, logros e progresos de todo el alumnado e que sexan motivadoras.
Aprendizaxe Baseada en Proxectos
Aprendizaxe Baseada en Problemas 
Aprendizaxe Servizo 
Traballo por ambientes ou recunchos 
Aprendizaxe cooperativa 
Flipped classroom 
Cultura do Pensamento 
Pensamento computacional 
Realidade Aumentada ...

Medidas Sociais
Obxectivo emporedar a todo o alumnado. 
Crear entornos acogedores e seguros. 
Modelo de convivencia proactivo con valores inclusivos compartidos e visibles para toda a comunidade. 
Actuacións educativas de éxito que favorecen un bo clima de convivencia 
Maior participación de todo o alumnado, de toda a comunidade na vida do centro
Eliminar barreiras visibles e invisibles
Altas expectativas para todo o alumnado 
Educación emocional 
Escola aberta e participativa 

accede á entrada completa    medidas para la inclusión

No hay comentarios:

Publicar un comentario