domingo, 29 de octubre de 2017

Guía Diversidade Sexual e de xénero

Nun sistema educativo coeducativo e inclusivo, debe de ser motor do cambio. En primeiro lugar debemos coidar a propia contorna, xa que non podemos esquecer que nel atópanse mozas, mozos que están a desenvolver a súa propia sexualidade e identidade de xénero, e é de suma importancia facerlles sentirse
libres de discriminación e sobre todo que poidan comportarse e manifestarse en liberdade.
Debemos abordar o tema na súa totalidade, non esquecendo que as diversidades son múltiples, con distintos matices, e que a propia diversidade
enriquécenos.

ÍNDICE
1. Por que esta guía 3
2. Conceptos fundamentais 5
3. Somos persoas diversas 8
4. Como traballar a diversidade afectivo-sexual
e de xénero na contorna educativa 11
5. Discriminación, violencia e bullying 15
6. Como actuar en caso de producirse
    LGTBIQ fobia 20
7. Escola LGTBIQ amiga 23
8. A coeducación é o camiño 25
9. Grupos LGTBIQ e páxinas web 27
10. Bibliografía e outros materiais 28


  accede a guía neste enlace diversidad-sexual-y-genero

No hay comentarios:

Publicar un comentario