lunes, 15 de febrero de 2016

Enseñanza multinivel: Aprendizaxe por Tarefas

O deseño de actividades multinivel constitúe outra forma de atender a diversidad no aula porque posibilita que cada alumno, alumna atope, respecto ao desenvolvemento dun contido, actividades acordes ao seu nivel de competencia curricular.
Obxectivo, a eficacia educativa:
Que todo o alumnado acceda aos contidos de aprendizaxe.
Que poida participar na aula.
Que poida ser avaliado xustamente no seu progreso das aprendizaxes.
que poida experimentar éxito na súa aprendizaxe como membro valorado grupo.Enseñanza Multinivel (DPM) from Jose Blas Garcia Pérez

enlace relacionado: siesporelmaestronuncaaprendo