miércoles, 24 de febrero de 2016

Diálogo entre Neurociencia e Educación

Este é unha selección de ideas relacionadas coa educación, do texto que recolle a correspondencia epistolar entre Antonio Marina e Joaquín Fuster, publicado na revista Participación Educativa.

"Todas as funcións cognitivas e emocionais utilizan a memoria. hay tantas clases de memoria como sistemas de función nerviosa".
"As redes cognitivas de memoria personal con todos os seus matices emocionais, vanse organizando a si mesmas a medida que se adquiren, entrando a formar parte dunha xerarquía de redes corticais ampliamente distribuídas, interconectadas e solapadas entre si".

"Aínda que é verdade que a corteza prefrontal, no cume do ciclo para a conduta e a linguaxe novedosos, actúa como directora de orquesta, a acción pode ter o seu inicio e calquera parte do ciclo: no medio ambiente, no medio interno (e.g., instintos), na corteza posterior ou na corteza frontal.
polo tanto é incorrecto supoñer que todo ciclo comenza coa percepción". En realidade pode argüírse que o primeiro ciclo da vida comenza coa acción: o choro do recentemente nado.
"Hai que falar dun ciclo percepción- acción"


  Photo credit: Abel + 700k via Visualhunt / CC BY-NC-ND 

"Importante en educación é aprender a aprender para facer desenvolver as funcións innatas da  corteza prefrontal é facelas habituais".

"O pais, titores e mestres en xeral pechan no medio ambiente o ciclo do educando. O ciclo emocional, ou afectivo paralelo ao cognitivo é fundamental para o rendemento escolar" 

"Aumentar a capacidade de postergar o impulso a obter a gratificación inmediata é un signo de madurez emocional e cognitiva a calquera idade a calquera idade"

artigo da revista Paticipación Educativa
Joaquí Fuster uno de los grandes de entre los grandes de la comunidad científica que trabaja en neurociencia. www.joaquinfuster.com
Antonio Marina figura do panorama intelectual español. La descripción sintética de su vasto programa de investigación comienza recurriendo a sus propias palabras "comienza en la neurología y concluye en la ética"