domingo, 5 de noviembre de 2017

Dislexia: guía de detección e actuación na clase
descarga a guía neste enlace carei.es Dislexia

Índice :

Presentación da Conselleira de Educación, Cultura E Deporte 7
Carta da Asociación de Dislexia de Aragón 10
Introdución 15
1.- O desenvolvemento lector19
2.- Fundamentacion teórica da dislexia 23
3.- Definición de dislexia 33
4.- Clasificación da dislexia 37
5.- Causas da dislexia 41
6.- Avaliación e diagnóstico da dislexia 45
7.- Indicadores da dislexia 49
8.- A actuación na aula co alumnado con dislexia 57
9.- Orientacións ás familias 1
Bibliografía e outras referencias 79
Anexo I: Actividades e xogos para desenvolver unha relación positiva 84
Anexo II: Indicadores de alerta e indicadores de dislexia


presentada el 5 octubre 2017 coincidindo co día europeo da dislexia polo Centro Aragones de Recursos para la Educación inclusiva. via:  Orientación Condesa