sábado, 31 de enero de 2015

Guía contra el Ciberacoso para Pais, Nais e Educadores 2º ediciónGuía de actuación contra el ciberacoso
accede a guía na imaxe

É fundamental cos pais e educadores estean ben informados e coñezan cómo se manifestan estes abusos dentro de casa ou na aula para poder detectalos, previlos ou actuar en cada caso.


Descargar Guía Ciberacoso
      accede a guía na imaxe 

Nesta segunda edición da guía trata aspectos educativos, preventivos e de actuación necesarios para combatir o ciberacoso escolar y el ciberacoso sexual a menores. esta guía tiene información para o entorno educativo e familiar.


recompilado de paxina chaval.es