domingo, 11 de enero de 2015

Guía para Inclusión de Nenos e Nenas con Necesidades Específicas de ApoioGuía que pretende favorecer a inclusión de estes nenos e nenas, coñecéndoos mellor e poder interpretar as súas condutas;  facilitando a súa incorporación a escola e tamén a da súas familias . 
Una escola  inclusiva ten como punto de referencia que todos os nenos e nenas teñan as mesmas oportunidades.
Esta guía pretende dar recursos e respostas sinxelas as preguntas que nos poidan facer os nosos fillos e filla en relación aos compañeiros que teñan no centro con necesidades  educativas especias. 
Nos da suxerencias de como podemos actuar cando nos relacionemos con estes nenos e así ser un modelo positivo para os nosos fillos e fillas.
Cada capítulo presenta a un neno con TDAH, un nena con TEA, nena Síndrome de Down, neno con TEL, nena con Trastorno da Aprendizaxe, nena con Parálise Cerebral, neno con Discapacidade Auditiva, nena con Discapacidade Visual, neno con Altas Capacidade Intelectuais, neno con Síndrome de Asperger.
Autora
Mª José Pérez Sanchez
Edita 
CEAPA, confederación española  de asociaciones de padres y madres de alumnos.