viernes, 2 de enero de 2015

Dificultades na aprendizaxe. Unificación de criterios diagnósticosSerie de materiais para a práctica orientadora dirixidos ao profesorado e aos orientadores e orientadoras que interveñen co alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
A colección trata de diferentes aspectos relacionados coa atención educativa que do alumnado con problemas escolares, baixo rendimento, trastornos de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade ou discapacidade intelectual límite.


Consta de tres volúmenes nos que son tratados os seguintes temas:
Volumen I . Definición, características e tipos. 
Neste libro descríbense diferentes problemáticas enmarcadas na definición de dificultades da aprendizaxe.
                                                                accede na imaxe

1. CAPÍTULO I. Dificultades en el Aprendizaje . 
2. CAPÍTULO 2. Problemas Escolares . 
3. CAPÍTULO 3. Bajo Rendimiento . 
4. CAPÍTULO 4. Dificultades Específicas en el Aprendizaje . 
4.1. Dificultades Específicas en el Aprendizaje de la Lectura . 
4.2. Dificultades Específicas en el Aprendizaje de la Escritura . 
4.3. Dificultades Específicas en el Aprendizaje de las Matemáticas . 
5. CAPÍTULO 5. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad . 
6. CAPÍTULO 6. Discapacidad Intelectual Límite . Dificultades en el Aprendizaje:
Unificación de Criterios Diagnósticos
II. Procedimientos de Evaluación y Diagnósticos                                                    accede na imaxe

CAPÍTULO 1. E valuación Psicopedagógica de las Dificultades en el
Aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 2. Procedimiento general de Evaluación Psicopedagógica de las
Dificultades en el Aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 3. Procedimiento Específico I de Evaluación Psicopedagógica: La
demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 4. Procedimiento Específico II de Evaluación Psicopedagógica:
La tarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 5. Procedimiento Específico III de Evaluación Psicopedagógica:
El alumno I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 6. Procedimiento Específico III de Evaluación Psicopedagógica:
El alumno II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 7. Procedimiento Específico IV de Evaluación Psicopedagógica:
Centro, familia y contexto sociocultural . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 8. Evaluación Específica de: Los Problemas Escolares . . . . . . . .
Apéndice 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 9. Evaluación Específica del: Bajo Rendimiento Escolar . . . . . . .
Apéndice 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 10. Evaluación Específica de las: Dificultades Específicas en el
Aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apéndice 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 11. Evaluación Específica del: Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apéndice 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 12. Evaluación Específica de la: Discapacidad Intelectual Límite .
Apéndice 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


                                                         accede na imaxe                                

III. Criterios de Intervención Pedagógica

CAPÍTULO I. I n t e r vención Psicopedagógica en Dificultades en el A p r e n d i z a j e .
CAPÍTULO 2. Intervención Psicopedagógica en Problemas Escolares .
CAPÍTULO 3. Intervención Psicopedagógica en Bajo Rendimiento Escolar .
CAPÍTULO 4. Intervención Psicopedagógica en Dificultades Específicas en el
Aprendizaje
CAPÍTULO 5. Intervención Psicopedagógica en el Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad
CAPÍTULO 6. Intervención Psicopedagógica en la Discapacidad Intelectual Límite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexos con ejemplos para cada una de las intervenciones. 


AUTORES:
Volumen I-II: Juan F.Romero Pérez y Rocío Lavigne Cerván.
Volumen III : Diego J. Luque Parra y Gemma Rodríguez Infante
EDITA: Juna de Andalucía, Consejería de Educación. Dirección General de participación y Solidaridad en la Educación.
AÑO DE EDICIÓN :
Volumen I: 2005
Volumne II-III : 2006