martes, 13 de enero de 2015

Uso de INTERNET sen Riscos: Guía para Pais e Nais

Os temas que trata esta guía :
  • Conceptos Básicos
  • Tics
  • Problemas de seguridade relacionados cos menores 
  • Medidas e ferramentas de seguridade
  • Algunhas preguntas e respostas
  • Reomendacións para unha conexión segura
  • Decálogo de recomendacións
  • Páxinas web de Interese


Editada polo ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Departamento Municipal de Educación.
Recompilado do Blog de Monica Diz Orienta