domingo, 11 de enero de 2015

Guía de Atención a Diversidade


Dificultades de aprendizaje:enlaces a CEDEC  comunidad de usuarios que intercambian estratexias e recursos sobre a atención a diversidade. Orientadores, mestres, pais e axentes sociais formar parte desta comunidade.
Dificultades que trata:  
TDAH 
Discalculia 
Dislexia 
Dislalias 
Trastorno Específico da Linguaxe 
Disartrias 
Intelixencia límite