viernes, 2 de enero de 2015

Guía do Acoso ·Escolar


IDENTIFICACIÓN E DETECCIÓN                                                                  
1. Que é o acoso escolar?                                                                         
2. Características do acoso escolar                                                             
3. Tipos de acoso escolar                                                                          
4. Os diferentes escenarios do acoso                                                          
5. Como detectar os seus síntomas                                                            
PREVENCIÓN DO ACOSO ESCOLAR                                                             
1. Sensibilización. A necesidade de previr                                                   
2. Estratexias preventivas a nivel de aula                                                   
INTERVENCIÓN ANTE UN CASO                                                                 
DE ACOSO ESCOLAR                                                                                
1. Como actuar? Protocolo                                                                        
2. Plan de actuación                                                                                

Guía editada pola CSI-F, autoras as psicologas Vanessa Blanco, Patricia Otero; Elisabeth García.