sábado, 31 de enero de 2015

Atención educativa ao alumnado con discapacidade motoraGuía educativa para a Discapacidade Motórica que aborda .

  • alumnos con discapacidade motórica
  • avaliación destes alumnos e alumnas: cuestionario par os titores e titoras para determinar as necesidades educativas especiales.
  • Resposta Educativa : Escolarización,  Pautas de Intervención educativa, Áreas de intervención prioritarias.
  • Recursos Materiais, Adaptación do entorno.
  • Axudas para este alumnado.
  • Colaboración coa  familia.
  • bibliografía, enlaces, webs.
  • Asociacións.

Editada pola Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia.